لوکسالون

لوکسالون

سقف کاذب آلومینیومی لوکسالون به عرض ۸۴ میلیمتر تولید می گردد.لوکسالون قابلیت اجرای پروفیل مغزی ، از بالا یا پایین را دارا می باشد. وزن سقف اجرایی حدود 2/4 كیلوگرم در هر متر مربع و بیشترین طول تولیدی لوکسالون ۶ متر می باشد.

سقف کاذب لوكسالون

تیپO (ساده)
تیپ N2 (پانچ Ф2)
تیپ N1 ( پانچ Ф1)

 

مشخصات لوکسالون

جنس پانل :
ورق آلومینیومی دارای ضخامت 0.5 م.م

پوشش رنگ :
رنگ پودری الکترواستاتیک تمام اتوماتیک به ضخامت 60 الی 80 میکرون طبق استاندارد رال اروپا به انتخاب مشتری

درز جدایش :
16م.م خالی
مغزی معکوس
مغزی نمایان

عایق صوتی : نمد سیاه بدون بافت نسوز بصورت استاندارد.
انتخاب های دیگر در صورت درخواست موجود است.

تنوع طرح سقف لوکسالون

قابل تولید بصورت ساده ، پانچدار (N1 و N2) ، طرحدار

ابعاد استاندارد :
عرض 84  م.م
طول تا 6000 م.م

سیستم:
سازه های طولی گالوانیزه
زیرسازی با سیستم آویز تسمه ای

قابلیت ها :
توانایی ترکیب با سقف های کاذب دیگر
سازگاری با نورپردازی مدولار
اجرای با مغزی یا بدون مغزی
اجرا بصورت لووری

سقف کاذب آلومینیومی لوکسالون به عرض ۸۴ میلیمتر تولید می گردد. این سقف قابلیت اجرای پروفیل مغزی ، از بالا یا پایین را دارا می باشد. وزن سقف اجرایی حدود 2/4 كیلوگرم در هر متر مربع و بیشترین طول تولیدی آن ۶ متر می باشد.

سقف کاذب لوكسالون

تیپO (ساده)
تیپ N2 (پانچ Ф2)
تیپ N1 ( پانچ Ф1)

مشخصات لوکسالون

جنس پانل :
ورق آلومینیومی دارای ضخامت 0.5 م.م

پوشش رنگ :
رنگ پودری الکترواستاتیک تمام اتوماتیک به ضخامت 60 الی 80 میکرون طبق استاندارد رال اروپا به انتخاب مشتری

درز جدایش :
16م.م خالی
مغزی معکوس
مغزی نمایان

عایق صوتی : نمد سیاه بدون بافت نسوز بصورت استاندارد.
انتخاب های دیگر در صورت درخواست موجود است.

تنوع طرح سقف لوکسالون

قابل تولید بصورت ساده ، پانچدار (N1 و N2) ، طرحدار

ابعاد استاندارد :
عرض 84  م.م
طول تا 6000 م.م

سیستم:
سازه های طولی گالوانیزه
زیرسازی با سیستم آویز تسمه ای

قابلیت ها :
توانایی ترکیب با سقف های کاذب دیگر
سازگاری با نورپردازی مدولار
اجرای با مغزی یا بدون مغزی
اجرا بصورت لووری