20 سپتامبر 2017

دامپا

20 سپتامبر 2017

دیوارهای جداکننده کناف

6 سپتامبر 2017

تایل «سازه نمایان»

6 می 2017

تایل گچی

6 می 2017

تایل 60×60 پی وی سی-تایل پی وی سی

تایل پی وی سی تایل 60×60 پی وی سی تـرکـیب بـهینه و مـبتکرانـه ایـن تـایـل هـا تـحولـی نـویـن و سبک تازه ای را در سـیستـم سقـف […]
6 می 2017

تایل مینرال آکوستیک

تایل مینرال آکوستیک مواد اولیه این نوع تایل از الیاف معدنی (پشم سنگ، خاک رس و پرلیت) تشکیل شده است. این تایل ها در طرح های […]
23 آوریل 2017

تایل اکوستیک

تایل مینرال آکوستیک مواد اولیه این نوع تایل از الیاف معدنی (پشم سنگ، خاک رس و پرلیت) تشکیل شده است. این تایل ها در طرح های […]